Prace ziemne i niwelacja terenu

Zazwyczaj prace ziemne obejmują oczyszczenie terenu z materiałów pozostałych po budowie. Następnie odpowiednie ukształtowanie i niwelację terenu według projektu oraz przygotowanie gleby pod nowe nasadzenia.