Projekt zieleni

Projekt powstaje w kilku etapach. Pierwszym jest ustalenie oczekiwań klienta, według których powstaje wstępna koncepcja. Po jej ewentualnych korektach i zatwierdzeniu uzyskuje się finalny projekt oraz jego wycenę.