Woda w ogrodzie

Woda w ogrodzie niewątpliwie jest jedną z największych atrakcji – wprowadza ruch, życie, dynamizm, przyjemny mikroklimat, przyciąga zwierzęta i owady.
Chcielibyśmy skupić się na głównym problemie zbiorników wodnych – czystości wody. Ciągle mętna i zielonkawa woda przyprawia wszystkich użytkowników ogrodu o ból głowy.
Co to znaczy czysta woda? W praktyce możemy to sprawdzić zanurzając szklankę w oczku do głębokość 50 cm. Jeśli woda w wyciągniętej szklance jest klarowna oznacza to, że oczko jest czyste. Poniżej 50 cm głębokości woda może być mętna.

  • • Życie nauczyło nas, że jedynym słusznym rozwiązaniem na czystą wodę jest zainstalowanie kompletnego systemu filtracyjnego. Chociaż jest on na pozór bardzo drogi, woda w naszych oczkach, które nie miały systemu filtracyjnego, była czysta jedynie momentami. Idąc dalej tym tropem, do oczek wodnych nadają się wyłącznie filtry biologiczne (nie nadają się basenowe!). Trzeba pamiętać o tym, że filtr włącza się wiosną i wyłącza jesienią – musi on chodzić przez cały sezon! Ponadto układ filtracyjny i pompy pobierają znaczne ilości energii.
  • • Albo montujemy wspomniany filtr albo projektujemy oczko tak, aby miało odpowiedni stosunek lustra wody do ilości roślin. Dzięki temu może zachodzić samooczyszczanie. Rośliny powinny zajmować około 70% powierzchni wody. Jednak, nawet w tym przypadku, o czystości wody możemy mówić jedynie okresowo. Zdarza się jednak, przy dużej ilości roślin, że uzyskuje się całkiem zaskakujące, zadowalające efekty bez filtra.