Ogród podmiejski, Bojano

Wytyczne inwestora:
– Duży, rekreacyjny trawnik do zabawy dla dzieci,
– Wytyczyć kącik do relaksu oraz miejsca pod warzywnik i sad,
– Ciekawe zagospodarowanie długiego wjazdu do garażu.

Realizacja:
Ogród powstał w 2008 roku. Głównym założeniem było utworzenie dużej, rodzinnej przestrzeni do rekreacji. Użytkową część ogrodu stanowi warzywnik i sad. Aby urozmaicić bardzo długi wjazd do garażu na rabacie wzdłuż podjazdu zastosowano cykliczne powtórzenia tych samych kompozycji roślin. Ze względu na silne wiatry w okolicy, które wysuszają glebę, nad całością ogrodu czuwa system nawadniający.

 

Powierzchnia: około 1200 m2
Trawnik: 350 m2
Czarnoziem: 51 t
Piasek: 34 t
Torf: 10 000 l