Prywatny ogród przydomowy, Subkowy

Realizacja:
Subkowy – prywatny ogród przydomowy
Zadanie dotyczyło powiększenia ogrodu i dobudowania nowej części do już istniejącego ogrodu. Inwestorom zależało na wygospodarowaniu dużej przestrzeni pod trawnik i oczko wodne. Nowy ogród powstawał na terenie dawnego pola rolnego na gruncie bardzo ilastym i zwięzłym, dlatego należało odpowiednio przygotować podłoże. Dla obniżenia kosztów zdecydowaliśmy się na trawnik z siewu, który poprzedził montaż systemu nawadniania.

Projekt: arch. Ewa Zienkiewicz
Powierzchnia: 3500 m2
Gatunki: 68 gat.
Rośliny: 664 szt.
Pojemność oczka wodnego: 38 m3
System filtrujący o wydajności: 30 m3/godzinę
Tawnik: 650 m2
Czarnoziem: 60 t
Torf: 40 500 l
Piasek: 60 t